PARAFIA
RZYMSKO-KATOLICKA

pod wezwaniem św. Apostołów
Piotra i Pawła W MONIATYCZACH

O parafii

Parafia w Moniatyczach pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła położona jest w województwie lubelskim, powiecie hrubieszowskim i gminie Hrubieszów. Istniała już pod koniec XV w. Moniatycze zaś należały do wpływowego szlachcica bełskiego, sędziego Tomasza Kwaczały. On mógł być fundatorem parafii i jej uposażycielem. Pierwszy kościół spalił się pod koniec XVI w. W 1599 r. odbudowano kościół, zaś w 1603 r. wizytacja biskupa chełmskiego J. Zamojskiego zanotowała kościół jako nowy. Fundowany on był przez właściciela wsi Samuela Koniecpolskiego, miał dwie kaplice. Trzeci kościół w Moniatyczach pod wezwaniem św. Piotra i Pawła i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ufundował Stefan Stanisław Czarniecki pisarz polny korony. Kościół powstał w końcu XVII w., miał pierwszy grób murowany, na cmentarzu stała drewniana dzwonnica. Następny kościół ufundował Józef Kuropatnicki, kasztelan biecki, w 1739 r. W 1773 r. kościół potrzebował remontu, przetrwał jednak jeszcze kilkadziesiąt lat. 

Obecny kościół został zbudowany w 1870 r. (12 IV – 21 XII) przez majstra z Kazimierza – Jana Krzewińskiego według projektu Władysława Pliszczyńskiego. staraniem ks. Józefa Słabczyńskiego oraz parafian. Poświęcony został 11 listopada 1873 r. przez ks. Adama Laskowskiego. Kościół orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na podmurówce, usytuowany na lekkim wzniesieniu w środku wsi, na cmentarzu przykościelnym otoczony drzewami. Nawa prostokątna z węższymi prezbiteriami zamkniętymi trójbocznie, przy których od strony północnej i południowej jest zachrystia. Przy nawie od zachodu kruchta. Wewnątrz stropy. Zewnątrz ściany rozczłonkowane pilastrami podtrzymującymi belkowanie z gzymsem arkadkowym. Otwory okienne zamknięte łukiem ostrym. Dachy dwuspadowe, z trójkątnymi szczytami, nad nawą i kruchtą kryte blachą ocynkowaną.

więcej...

Trzy ołtarze: główny i dwa boczne. W ołtarzu głównym obraz św. Piotra Apostoła. Oprócz niego są dwa obrazy: obraz Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Częstochowskiej. W ołtarzu głównym z obu stron znajdują się dwie figury - rzeźby drewniane św. Anny i św. Joachima. Są to rzeźby barokowe z poł. XVIII w. W ołtarzu bocznym z prawej strony znajduje się obraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W ołtarzu bocznym z lewej strony znajduje się obraz św. Antoniego Padewskiego, a wewnątrz jest obraz św. Walentego. Na ścianach kościoła, w pobliżu ołtarza głównego wiszą dwa olejne obrazy w drewnianych ramach - św. Józef, obraz malowany w 1879 r. i św. Franciszek z Asyżu - obraz malowany przez malarza z Warszawy Jana Malagę. Jest to ofiara dla kościoła parafialnego Franciszka Kantora z Turkołówki z 1955r. Ławki w prezbiterium i w nawie są z r. 1965 i 1972. Ogrodzenie kościoła metalowe na murowanych filarach. Na filarach bramy wejściowej ustawione są kamienne posągi patronów kościoła św. Piotra i Pawła. Pierwsze olejne malowanie kościoła wewnątrz zlecono malarzowi z Hrubieszowa - Ignacemu Kozubskiemu 23.04.1873 r., w 1921 polichromię wykonał Tadeusz Korpal z Krakowa. W 1954 r. odnowiono przez pomalowanie ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, ambonę i wszystkie okna. Prace te wykonał malarz, Jan Radkowski z Hrubieszowa. On też odnowił obraz św. Piotra w kościele. W 1955 r. założono instalację elektryczną w świątyni oraz przeprowadzono remont 9-głosowych organów z XVIII w.. Następny ich remont był 1974 r. Kościół został odmalowany farbą olejną koloru dębowego 5.06.1958 przez firmę malarską Stefana Kuźniarskiego. W 1957 r. ta firma oczyściła parkan żelazny wokół kościoła i pomalowała dwukrotnie farbą olejną. W 1963 r. naprawiono dach w kościele - pracę tę wykonał Henryk Zając. Trzy lata później zakonserwowano dach na kościele i dzwonnicy poprzez malowanie farbą aluminiową. W tym roku została również założona nowa instalacja elektryczna w kościele. W 1966 r. doprowadzono wodę do plabanii. W 1972 r. kościół w Moniatyczach został wyposażony w 17 ławek jesionowych i 6 ławek dostawianych. Jesiony zostały wycięte z gruntu parafialnego w Ubrodowicach. Wykonawcą był Mieczysław Łaciński z Hrubieszowa. Był to dar parafian dla kościoła z okazji nawiedzenia Matki Najświętszej. Latem 1978 r. przeprowadzono remont kościoła i dzwonnicy, wymieniono deski stropowe. W 1981 r. pomalowano dach oraz parkan przy kościele. W 1986 r. komisja budowlano-artystyczna Kurii Biskupiej w Lublinie orzekła, iż należy wnętrze kościoła wyłożyć drewnianą boazerią. Prace te zostały zakończone w maju 1991 r. 28 kwietnia 1992 r. rozpoczęto kopanie fundamentów pod plebanię. Budynek plebanii to bliźniak złożny z dwóch domków jednorodzinnych. W sierpniu 1993 r. Henryk i Wiesław Baranieccy dokonali konserwacji dachu na kościele. Złocenie wnętrza kościoła wykonano w latach 1993-1995.

Dzwonnica została wzniesiona współcześnie z kościołem. Drewniana konstrukcja słupowo-ramowa, oszalowana z pilastrami na narożach i gzymsem arkadowym między kondygnacjami i pod okapem. Otwory okienne zamknięte ukiem ostrym. Dach namiotowy, kryty blachą. Na placu parafialnym znajduje się organistówka - dawna stara plebania. Była budowana równocześnie z kościołem w 1870 r.

Cmentarz położony jest na południowym krańcu wsi po zachodniej stronie drogi z Hrubieszowa, poza zabudowaniami gospodarskimi. Pierwsze ogrodzenie cmentarza wykonał ks. Józef Słabczyński. Był to płot z żerdzi sosnowych i słupów dębowych. Od 1906 r. następni proboszczowie dokonywali napraw tego ogrodzenia. 1973 r. ogrodzono cmentarz od szosy a rok później wykonano ogrodzenie z pozostałych stron.

Kościół w Moniatyczach jest typowym kościołem bezwieżowym, a jednocześnie ostatnim drewnianym kościołem na Zamojszczyźnie wzniesionym przed odzyskaniem niepodległości.

Do parafi należą miejscowości: Annopol, Czortowice, Janki, Kułakowice I, Mojsławice Kol., Moniatycze, Moniatycze-Kolonia, Nowosiółki, Stefankowice, Stefankowice-Kolonia, Turkołówka, Ubrodowice, Wołajowice.

Obecny proboszcz: Ks. Jan Semeniuk
Wikariusz: Ks. Damian Leleń

zwiń

Kościół w Moniatyczach

Msze święte

Kościół parafialny
w moniatyczach

Msze niedzielne

7.30, 9.00, 12.00

Kościół filialny
w Jankach

Msza niedzielna

10.30

Kościół filialny
w Ubrodowicach

Msza niedzielna

10.30

Ogłoszenia
i intencje mszalne

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 31 października 2021

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościv fbvnxvcvbxcmvbxcmvcxbmvxbcv Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misjonarzy i misji.
2. Sakrament Bierzmowania dla młodzieży z kl. VII i VIII będzie w maju 2022
roku. Pierwsze spotkanie w kościele już w czwartek po różańcu. Prosimy
rodziców i młodzież.
3. Dziś po sumie i po różańcu spotkanie w kościele z radnymi z naszej parafii.
4. W czwartek będziemy grabić liście wokół kościoła i plebanii. Proszę parafian
z Nowosiółek na godz. 10.00.
5. Pamiętamy o zmarłych. Kartki wypominkowe są wyłożone na ołtarzach
bocznych i pod chórem. Przy wypełnianiu prosimy wpisać miejscowość.
6. Prosimy nie wynosić do śmietników na cmentarzu wazonów z zaprawą
cementową, a także nie wrzucać szkła razem z trawą i chwastami…

Ofiary złożone na kościół:
Alina Błądek Kol. Mojsławice 100 zł.
„Bóg zapłać.”

INTENCJE MSZALNE
Od 01-4584v4b

45fjbfbb.

Poniedziałek 25. 10.
7.00 + Mieczysław Paul XXX dz. od śm.
7.00 + Mirosław Palonka XXX dz. od śm.
7.30 + Marian Jastrzębski 25 greg.
16.00 + Marianna, Edward Rudzińscy + + Sarzyńskich, Rudzińskich
+ Katarzyna, Władysław, Henryk Turkiewicz
Wtorek 26. 10.
8.00 + Ryszard Przesmycki XXX dz. od śm.
16.00 + Marian Jastrzębski 26 greg.
16.00 + Jan 50 r. śm. Zofia, Mieczysław, Stanisław, Szymon, Anastazja Tymczuk
Środa 27. 10. NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
7.00 + Marian Jastrzębski 27 greg.
16.00 + Henryk Gąsiorowski XXX dz. od śm.
16.00 + Ks. Józef Tymczuk of. RR La Salette
Czwartek 28. 10.
7.00 + Marian Jastrzębski 28 greg.
16.00 + Jolanta Zając 30 r. śm.
16.00 + Julia 37 r. śm. Bronisław Oliwiak, Maria Kraczuk, Jadwiga, Jan Suchoccy
Piątek 29. 10.
16.00 + Marian Jastrzębski 29 greg.
16.00 + Tomasz Bogucki of. Jan Wojtiuk i sąsiedzi
Sobota 30. 10.
7.00 + Marian Jastrzębski 30 greg.
15.00 – W 1-ą rocznicę sakr. małżeństwa Grzegorza i Agaty Płońskich – dziękczynna z
prośbą o dar Błogosławieństwa Bożego, zdrowia, potrzebnych łask
dla Jubilatów i ich rodziny… of. rodzice
16.00 + Anna r. śm. Paweł, Katarzyna, Stanisław, Piotr, Teresa Zielonka
+ Bartłomiej Nowosad
16.00 + Waldemar, Sabina, Wacław Kuźmińscy, Tadeusz Mroczek, Ireneusz Siek
Niedziela 31. 10. – XXXI ZWYKŁA
7.30 + Antoni Dorman 17 r. śm.
7.30 + Wojciech Kowalczuk
9.00 + Tadeusz 33 r. śm. + + Kopciów, Kańkowskich, Zbigniew Zabłocki
9.00 + Zofia, Józef Lipka, Maria Portuś, Barbara, Zygmunt Szyszka
12.00 + Marian Cebula 1 r. śm. of. żona
12.00 + Karol, Michalina, Władysław Gębala, Stanisława Sawielewicz
+ Zofia Miękina, Stanisław Środa
10.30 UBRODOWICE + Szczepan Osuch of. rodz. Majewskich
10.30 JANKI + Karolina Baran of. rodz. Zamościńskich

Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.
Jan Paweł II

Kontakt

Poboszcz: Ks. Jan Semeniuk
Wikariusz: Ks. Damian Leleń

nr konta parafialnego:
PKO BP SA Hrubieszów
94 1020 5356 0000 1102 0182 2535

Adres

Moniatycze
22-500 Hrubieszów